Com creem privacitat en un open space?

Open office

Cada vegada són més les empreses i els treballadors autònoms que aposten per zones de coworking i espais de treball oberts. En aquest sentit, el disseny de les oficines ha evolucionat cap a una tendència on els treballadors es poden comunicar amb més facilitat en un entorn més relaxat.

Lluny queden els despatxos tancats i els cubicles hermètics per deixar pas a oficines diàfanes i espais que deixen córrer l’aire i la llum millorant les condicions de treball dels treballadors. Això propicia un estat molt més productiu en què hi ha lloc per la comunicació i l’intercanvi sense haver de sacrificar la creativitat.

Malgrat tot, la privacitat a l’oficina es pot convertir en una necessitat en funció de les àrees de treball o de les preferències i la cultura de cada empresa. En aquest sentit, el disseny s’ha d’adaptar a l’empresa perquè respongui de forma funcional a aquestes necessitats.

Zones de col·laboració

Els espais de col·laboració, és a dir, les sales de juntes, sales per fer reunions i entrevistes, i altres sales específiques de col·laboració amb els treballadors de diferents àrees, són fonamentals per separar l’espai d’on es treballa. La col·laboració i l’intercanvi necessiten un lloc per ser-hi sense que s’hagin d’alterar els altres espais.

Per altra banda, la privacitat és clau per reduir les distraccions, protegir la informació i separar llocs de treball de la direcció, per exemple. A més, no totes les tasques requereixen el mateix nivell de concentració i pot ser que un espai obert sigui contraproduent.

És necessari que els treballadors puguin realitzar el seu treball sense interrupcions constants. Imagineu-vos en un espai on coincideixen tres trucades telefòniques, un grup de treball just al costat fent una pluja d’idees, un company rient, i un altre tossint.

Solucions a les distraccions

L’acústica és quelcom a tenir en compte per evitar que certes activitats se solapin. Cada vegada són més comuns elements de disseny com mampares mòbils o mobiliari que absorbeixen els sorolls.

Abans hem parlat de la llum en els espais oberts. Un excés de llum pot generar una sensació de distracció visual. Per aquest motiu hi ha elements que poden delimitar l’horitzó visual, com mobiliari modular i flexible, adaptant-ho als escriptoris, així com també elements biofílics, com plantes, pantalles vegetals i altres objectes que facin de separadors i que, a més, milloraran la qualitat de l’aire.