Documents necessaris per l’alta de llum i aigua d’un local comercial

Donar d’alta els serveis és un dels punts que cal tenir en compte a l’hora de l’adquisició i condicionament d’un local comercial. Tot i que no és un assumpte de massa complexitat, sí que en el moment de voler donar d’alta la llum i l’aigua cal preveure una sèrie de tràmits, pagaments i terminis d’espera. En aquest article expliquem quins són els passos a seguir perquè tinguem aigua i llum en el nostre local comercial.

Per obtenir tant l’alta del servei d’aigua com el canvi de nom cal adreçar-se a la companyia a qui el municipi n’hagi atorgat la concessió, ja sigui privada o pública. Per tramitar l’alta caldrà presentar l’escriptura de propietat o bé el contracte de lloguer, el NIF, epígraf de l’impost sobre activitats econòmiques, les dades bancàries i la certificació de titularitat del compte.

Pel que fa al subministrament de llum, hem de tenir la informació sobre el tipus d’instal·lació que tenim, la potència màxima i la que ens caldrà contractar segons les necessitats del nostre negoci. En cas que el local ja disposi d’instal·lació elèctrica, els documents per tramitar el canvi de nom i que presentarem a l’empresa distribuïdora seran l’escriptura de propietat o el contracte de lloguer, el NIF, el codi CUPS -el codi identificador de la nostra instal·lació- i les dades bancàries.

En el cas d’un local nou en què s’ha de donar d’alta la llum o si bé ha estat donada de baixa com passa sovint, també farà falta presentar el Certificat d’Instal·lació de  Baixa Tensió, conegut com butlletí elèctric, en què s’acredita que el sistema compleix els requisits necessaris per al subministrament d’energia, les característiques, la potència instal·lada i la potència màxima permesa. També és important saber que quan donem d’alta la llum caldrà pagar unes taxes pels drets d’extensió, accés i enganxament i que venen estipulades per l’estat. A aquest pagament caldrà afegir un dipòsit de garantia corresponent a 50 hores d’utilització de la potència contractada. Tot plegat s’abonarà a la primera factura.