,

Quina és l’alçada ideal de la pantalla?

La posició del cap quan estem davant de l’ordinador ve determinada per l’alçada on està col·locada la pantalla. Una mala posició del cap, especialment si és continuada -es calcula que més de 4 hores diàries o 20 hores setmanals-, s’associa a tensions cervicals que poden tenir efectes negatius sobre la salut. Per tant, és molt important saber a quina alçada hem de situar la pantalla per prevenir problemes de salut. Però quina és l’alçada més adequada?

La part superior de la pantalla ha de quedar situada al nivell dels ulls, o una mica per sota, per evitar la inclinació excessiva i continuada del cap. D’aquesta manera, si hem de mirar la part inferior de la pantalla, mourem els ulls i no el coll. Si quan estem davant de l’ordinador inclinem el cap cap enrere, el centre de gravetat es desplaça i obliga la musculatura cervical a treballar de manera continuada, quan de fet el que ens interessa és treballar amb la màxima relaxació possible. També cal evitar una flexió de coll superior als 15 graus. Així doncs, hem de col·locar la pantalla a l’alçada dels ulls o lleugerament per sota. D’aquesta manera, el conjunt format pel cap, el coll i el tronc està alineat i la musculatura relaxada. En cas de fer servir ulleres progressives, la pantalla s’ha de col·locar el més baixa possible dins el rang recomanable.

Però, com podem aconseguir l’alçada ideal de la pantalla? És molt senzill: en el cas d’un ordinador portàtil, podem fer servir un suport alçador de la pantalla, tenint en compte que haurem d’utilitzar un teclat i un ratolí externs. Si treballem amb ordinador de sobretaula, per alçar la pantalla hi ha suports ajustables però també podem fer servir elements que ens elevin el monitor com paquets de fulls o llibres. 

Tenir la pantalla de l’ordinador a una alçada adequada, juntament amb altres mesures relacionades amb la distància, la posició de l’esquena i les mans, pot evitar problemes de salut com els trastorns musculoesquelètics, els més comuns dels quals són el dolor de cervicals o la inflamació dels tendons de l’espatlla.