Els edificis sostenibles, el futur de l’arquitectura

La paraula “sostenible” no és ni molt menys nova. Tot sovint la sentim associada a termes com desenvolupament o el medi ambient. Però des de fa anys, i cada vegada més, la sostenibilitat també es relaciona amb l’arquitectura, i és que el futur -gens llunyà- dels edificis passa perquè siguin sostenibles.

A aquest repte, imposat en part per les normes europees, s’hi han afegit les diferents administracions impulsant mesures i fomentant projectes d’edificis on qui guanya és, curiosament, qui gasta menys. La construcció boja i a qualsevol preu de fa anys ha donat pas a una planificació acurada de les ciutats, i on variables com l’orientació, la ventilació, els materials utilitzats o el consum energètic han entrat en el mateix sac que els metres quadrats, la distribució o l’amplitud de les terrasses.

Però, quines característiques té un edifici sostenible? Tampoc es tracta de fer com els nostres avantpassats i construir les cases amb fusta o palla, però en certa manera l’arquitectura sostenible busca, com feien ells, la utilització de materials locals i per tant no contaminants, o el reaprofitament de recursos com l’aigua. Aspectes que fa més d’un segle havien deixat de ser una prioritat i que des d’uns anys cap aquí s’han recuperat. Vegem-los:

  • Un edifici sostenible ha d’acabar sent energèticament autosuficient. Es produeix la seva pròpia energia, ja sigui per exemple a través del sol o de la calor provinent de la terra, l’anomenada geotèrmia. L’objectiu d’un edifici sostenible és que el consum energètic extern sigui gairebé zero. I això també vol dir menys despesa econòmica.
  • Una bona orientació de l’edifici és clau per aconseguir la seva sostenibilitat, ja que es pot afavorir la seva ventilació natural.
  • Els materials constructius i acabats (com les pintures) que s’utilitzen en un edifici sostenible són el màxim de naturals, respectuosos amb el medi ambient i que en un futur es poden reciclar o reutilizar.
  • S’eviten els derivats del petroli en els aïllaments, ja que impedeixen una bona transpiració dels edificis.
  • Una bona gestió de l’aigua. És a dir, cal tenir sistemes d’aprofitament de l’aigua de la pluja i una bona gestió de les aigües residuals.

Al final, un edifici sostenible també és més competitiu en termes econòmics, ja que té en compte tota la seva vida útil, des que es construeix fins que es deixa d’utilitzar. En resum: construeix, sí, però fes-ho amb el màxim de respecte per l’entorn i provocant el menor consum d’energia possible.