Com insonoritzar un local comercial

L’impacte acústic és un dels aspectes que hem de tenir en compte a l’hora de posar el nostre local comercial a lloguer, o també si estem buscant un local per instal·lar-hi la nostra activitat al públic. Cada comunitat autònoma i especialment cada ajuntament té la seva normativa en matèria acústica i que fixa els nivells màxims de soroll -decibels- permesos en cada tipus de local segons la ubicació o la franja horària per exemple. A nivell general, les normatives locals divideixen les ciutats en tres tipus de zones segons el màxim de decibels permesos: zones sanitàries, de vivendes i industrials. 

 

Així doncs, d’una banda tindrem la normativa, i de l’altra, necessitarem un estudi que ens haurà de fer una empresa especialitzada i que farà un pronòstic del nivell de soroll que s’hi podrà generar, el que es coneix com l’impacte acústic. Aquest informe detectarà el grau d’aïllament del soroll a partir dels acabats del local i la localització dels punts de fuga de soroll.

 

Gràcies a l’informe d’impacte acústic descobrirem si realment és necessari o no adoptar mesures per insonoritzar. I atenció perquè en moltes comunitats i municipis s’exigeix un certificat de compliment de la normativa abans d’atorgar la llicència d’activitat, amb la sanció corresponent si no es disposa d’aquest document. Cal doncs tenir previst un pressupost per a aquest apartat, tant per l’elaboració de l’estudi com per a possibles actuacions. Al mercat hi ha diferents opcions per aïllar acústicament un local comercial. El tipus de construcció o l’orientació, si -per exemple- acollirà espectacles o si està a prop d’un hospital, són factors que ens ajudaran a decidir per una o altra. Les actuacions més habituals són a les parets i sostres, les portes, finestres i altres elements com els terres, les escales, els pilars o les baixants. I els materials que s’utilitzen per aïllar les parets també són variats, com l’espuma de poliuretà, la cel·lulosa o la llana de roca. Unes solucions que també són útils en els sostres, juntament amb les plaques d’absorció acústica. 

 

Si tenim la propietat del local cal que tinguem present que si l’insonoritzem tindrà una revalorització important respecte locals semblants de la mateixa zona i no aïllats. A més, amb tota seguretat el llogarem molt més ràpid si no tenim l’apartat acústic ben resolt.