Comprar terreny, una guia fàcil

Estàs pensant en comprar un terreny a Alacant? Vols un terreny a prop de la platja?

Per comprar un terreny que s’adeqüi a les teves necessitats hi ha una sèrie de qüestions que hem de tenir en compte i que hem de complir per a realitzar una compra segura.

Amb quina finalitat compraràs el terreny?

En funció d’allò que estem buscant, si és per a serveis de ramaderia o agricultura, si es tracta d’un terreny destinat a la construcció d’habitatges o per un complex urbanístic haurem de tenir en compte una sèrie de qüestions per a què la compra s’adapti a la finalitat que tinguem pensada i compleixi tots els requisits legals.

1. Conèixer la situació urbanística del terreny per a la seva edificació: si està inclòs dins del
pla urbanístic i la qualificació que té aquest pla. Conèixer si es tracta d’un sòl qualificat com a urbà o urbanitzable, o si al contrari pot adquirir aquesta qualificació.

2. Veure la situació de l’immoble , accessos, xarxes de llum, clavegueram, totes les possibilitats que ofereixi l’immoble, així com les obligacions dins del pla urbanístic.

3. Comprova que la situació de l’immoble al cadastre i al Registre de la Propietat . Sempre és recomanable treure informació de la situació de l’immoble per conèixer si té alguna càrrega anterior o com està registrat.

4. Gestiona els permisos pertinents a l’Ajuntament, llicències d’obra si estem pensant en construir.

5. Consulta un advocat o una assessoria si vols realitzar una compra segura, o assessorat legalment, ja que és l’opció més segura per realitzar una compra que no suposi problemes.

Totes aquestes qüestions s’han de tenir en compte per poder realitzar una compra segura, adaptar el projecte a les necessitats que tinguis, complint la legalitat per a que no suposi cap problema més endavant.