Quin és el valor cadastral d’un habitatge?

Tot immoble -ja sigui urbà o rústic- a banda del valor de mercat que marcarà el preu de compra-venda, té un valor cadastral. No es pot ignorar aquest aquesta xifra, ja que és la protagonista de la majoria d’impostos associats al nostre habitatge. El valor cadastral s’estableix sense tenir en compte les variables del mercat, i és la referència, per exemple, per calcular taxes com l’Impost de Béns Immobles (IBI) o l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP).

El valor cadastral s’adjudica a cada immoble a partir d’unes dades de referència i queda reflectit en el cadastre, un registre administratiu de caràcter estatal i que recull -a més del valor- la informació rellevant de l’habitatge, com la ubicació, la distribució o el nom de la persona propietària. Aquest registre és públic i tothom pot fer-hi consultes, tot i que si en tenim la propietat podrem accedir a la informació completa, mentre que en cas contrari els detalls que obtindrem seran parcials. Per llei, tots els immobles han d’estar inscrits al cadastre, que els assignarà una clau de 20 números i lletres -el que es coneix com referència cadastral- que permet diferenciar i localitzar el pis ràpidament.

Els criteris de valoració depenen de l’ajuntament on està situat l’immoble, i solen tenir en compte principalment el valor del sòl i el de la construcció. El valor del sòl s’obté a partir de diferents paràmetres, com per exemple la longitud i nombre de façanes. Per fer la valoració de la construcció es tindran en compte aspectes com l’antiguitat o l’estat de conservació. Els ajuntaments fan la valoració cadastral dels seus immobles de manera simultània i han de sol·licitar fer-la al Ministeri d’Hisenda. La normativa estableix que com a mínim han de passar 5 anys entre una revisió cadastral i una altra.

Si tenim la propietat del pis hem de tenir en compte que el valor cadastral és la base per calcular diferents impostos, com l’IRPF o els ja mencionats IBI i ITP. La plusvàlua municipal, que és l’impost sobre la diferència de valor d’un immoble, també es calcula a partir del valor cadastral entre la compra i la venda de l’immoble. Com que habitualment aquest valor va a l’alça en les revisions municipals, en la gran majoria de casos sempre tocarà pagar per la plusvàlua.