Què tenir en compte a l’hora de muntar una oficina?

Tenim el negoci i acabem de signar el contracte de lloguer del local. Si no ho hem fet abans, ara arriba el moment de planificar l’adequació de l’espai perquè es converteixi en l’oficina de la nostra empresa. En aquest article detallarem diversos elements que cal tenir en compte a l’hora de muntar una oficina, i que contribuiran a què el negoci tingui tot el necessari per posar-se en marxa.

 

Abans de la decoració, dels mobles i del model d’ordinador que hi posarem, cal planificar i decidir molt bé els subministraments. I de tots ells, en una oficina la instal·lació elèctrica és el més important. Tingues en compte que el número d’equips electrònics, la ubicació d’endolls, connexions a internet, punts d’il·luminació… tots aquests elements marcaran les característiques de la instal·lació. Sovint passa, a més, que cal revisar-la i actualitzar-la.

El tipus de terra serà un altre dels aspectes que hem de tenir en compte. Hi ha múltiples possibilitats, preus diferents i també maneres diverses d’instal·lar-los. Arribats a aquest punt, també cal tenir en compte la distribució de l’espai així com el mobiliari. Això dependrà de les necessitats i preferències que tinguem, però des d’aquí us recomanem espais al màxim d’oberts i transparents possibles, que busquin l’equilibri entre la privacitat de qui hi treballa amb el fet d’afavorir la relació i l’intercanvi amb tot l’equip. Separadors a mitja alçada i mobiliari al màxim de modular possible facilitaran una oficina que es vagi adaptant segons les necessitats que vagin sorgint.

La decoració. Cal tenir en compte la necessitat de crear espais de treball agradables i acollidors per a les persones que en faran ús. Pensem molt bé els acabats finals, colors i elements decoratius. I no només per a l’equip de treball, sinó per a les persones amb qui tinguem relació: clientela, xarxa de proveïdors, etc. La bona imatge de l’oficina és indispensable tant per qui està dins com per qui per la visita. I parlant d’imatge, no oblidis la façana, que no deixa de ser l’aparador del nostre negoci. Preveu en el projecte la cara exterior de la teva oficina, tenint en compte que la primera impressió és un bon pas cap a l’èxit.