Descobreix les claus per a la taxació d’un habitatge

Si estàs pensant en vendre casa teva, arribarà un moment en què n’hauràs de fixar el preu. I per conèixer el valor real que pot tenir l’immoble en el mercat, el millor és acudir a una taxació oficial. Igualment, si el que fem és comprar-nos un pis i necessitem finançar-lo, tenir-ne la taxació és fonamental perquè és la base sobre la qual es calcula la hipoteca màxima que podrem aconseguir per part del banc. 

 

Hem sentit a parlar sovint de taxació, però no sempre tenim clar quines són les claus que determinaran el valor de l’immoble que volem vendre o comprar. En aquest article descobrirem alguns factors que fan que el valor de taxació del pis sigui un o l’altre. Abans de res, recordem dues coses: que la taxació la fa personal tècnic qualificat i adscrit a societats certificades pel Banc d’Espanya; i que el valor taxat d’un immoble pot variar d’un moment a l’altre, segons quina sigui l’oferta i demanda d’immobles en una zona determinada. La taxació d’un immoble és vàlida durant 6 mesos com a màxim.

 

Així doncs, els paràmetres més importants a l’hora de fer una taxació són, d’una banda, els relacionats amb l’habitatge mateix. Ens referim a la superfície construïda i útil de l’habitatge, l’estat de conservació de l’immoble, la qualitat i els materials usats i la il·luminació o l’eficiència energètica. Està clar que com més gran, més nou, amb millors materials, amb una bona orientació, llum natural i materials aïllants i eficients, la taxació del pis tindrà un valor més elevat. D’altra banda, hi ha claus per a la taxació de l’habitatge que estan més relacionades amb el context. La més important és la ubicació exacta del pis o casa. I aquí -per exemple- és important tenir en compte que malgrat trobar-se a la zona més valorada de la ciutat, si l’immoble està en un carrer amb establiments d’oci nocturn, la taxació serà més baixa. Disposar d’ascensor, plaça de pàrquing o altres serveis pot ajudar a obtenir una bona valoració.

 

Finalment, hi ha aspectes legals que la persona que farà la taxació també comprovarà i que podem preveure, com les càrregues administratives, el valor al registre de la propietat o la vigència de la inspecció tècnica de l’edifici.