Consells per reformar un local comercial

Tant si en som els propietaris com els llogaters, hi ha alguns consells que hem de tenir en compte a l’hora de reformar el local comercial on instal·larem el nostre negoci. Lògicament són importants la situació del local, el trànsit de persones o el tipus de públic, però en aquest post ens centrarem en els tips imprescindibles que haurem de considerar a l’hora de reformar-lo.

Ben coberts legalment. A l’hora de reformar un local comercial hi ha una sèrie de procediments normatius que s’han de complir i que venen dictats per les administracions. El més recomanable és que deleguem en un estudi d’arquitectura la gestió de tot el projecte; aquests professionals s’encarreguen de tots els permisos i llicències que seran necessaris per tirar-lo endavant, a més d’acompanyar-nos en tot el procés de disseny i interiorisme fins que tinguem la reforma enllestida.

L’estructura és la que és. El disseny de la reforma del local haurà de tenir en compte elements estructurals que no es poden modificar i que condicionaran bona part de l’organització dels espais, com els sostres, els murs de càrrega, els pilars o els baixants. Per sort hi ha moltes solucions arquitectòniques i d’interiorisme per aconseguir que no siguin un impediment.

Electricitat, aïllament i ventilació. Cal revisar la instal·lació elèctrica i de climatització -si és que no s’ha d’instal·lar de nou-, preveure la potència que caldrà contractar i la ubicació dels punts de llum. Tots els locals comercials han de complir una normativa d’insonorització, i aquest punt també s’haurà de tenir en compte a l’hora de decidir els materials a utilitzar en la reforma. La normativa de ventilació i protecció antiincendis també detallaran alguns punts d’obligat compliment. 

Una inversió que perduri. La reforma del local comercial serà clau pel futur del nostre negoci. Ha de tenir bona aparença i cridar l’atenció. La façana, els aparadors, els circuits d’entrada i sortida i la versatilitat de l’espai, que aconseguirem també amb el mobiliari, són elements que hem de tenir en compte. No menys importants són l’elecció dels terres – es solen recomanar els laminats, vinílics o de microciment- el revestiment de les parets i els acabats del sostre. Els tons de les pintures i la il·luminació determinaran la temperatura ambiental que li donarem a l’espai.