,

10 errors que cal evitar quan posem un habitatge a lloguer

Posar un habitatge a lloguer pot ser senzill o complicat. En dependrà, en gran part, de com ens haguem preparat. El de lloguer és un mercat amb una rendibilitat alta, i per aquest motiu tot el procés s’ha de fer a consciència. No es tracta només de publicitar, rebre visites i llogar. Sovint cometem alguns errors que ens dificulten acabar l’operació amb èxit i ens ocasionen problemes durant el període de lloguer. En aquest post us volem alertar de les 10 errors més comuns a l’hora posar un pis a lloguer.

Tenir poca paciència o anar massa lents a decidir. El mercat de lloguer és molt dinàmic ja que la demanda de pisos supera als que estan disponibles. És important tenir en compte les ofertes que estan dins el límit que ens hem fixat.

No posar el preu més indicat. Hem de saber la mitjana de preus per poder negociar amb coneixement de causa, tenint en compte la situació, les característiques i extres del immoble. Fixar el preu en relació per exemple a la quota que paguem d’hipoteca no garanteix que es llogui més aviat. Si està per sobre del mercat, costarà molt. I si el preu està molt per sota, perdrem reendibilitat.

No decidir bé quan i on publiquem l’oferta. Depenent de quin sigui el nostre inquilí ideal i del tipus de lloguer, haurem de publicar l’oferta en el canal més adequat. D’altra banda, si tenim una segona residència i volem fer un lloguer vacacional, posar-la a lloguer a principis d’any seria el millor. O si és un pis per a estudiants, la primavera és una bona època.

No incloure fotos a l’anunci. Hem de posar bones imatges de les diferents estances de l’immoble, amb una bona il·luminació i on es vegin les característiques que estem descrivint.

No fer una bona selecció de l’inquilí. Saber quin tipus d’inquilí podria estar al pis ens facilitarà la difusió i la recerca. Cal prendre’s un temps per fer les entrevistes que siguin necessàries a les persones que volen llogar casa nostra. Cal demanar la documentació que certifiqui la seva solvència per afrontar el pagament cada mes, i també referències de lloguers anteriors. Amb tot, hem de tenir un límit per a la nostra exigència

No tenir el pis a punt per entrar a viure. L’inquilí sempre tindrà pressa per entrar al pis. Hem de tenir solucionats els petits desperfectes i assegurar-nos que els electrodomèstics funcionen correctament. El pis ha d’estar net i pintat.

No redactar un bon contracte. Ha de reunir totes les condicions i el més important, ha d’estar redactat d’acord a la normativa vigent. Estar ben assessorats minimitzarà l’error. Accepta el pagament d’una paga i senyal per a un contracte.

No canviar la titularitat dels subministraments. El titular dels subministraments ha de ser l’inquilí, amb el número de compte bancària és insuficient Evitarem que en cas del problemes o d’impagament el banc acudeixi a nosaltres.

No fer un inventari. És imprescindible adjuntar com a annex al contracte una relació signada per les dues parts de tot allò que es deixa dins l’immoble. El reportatge fotogràfic que hem preparat per l’anunci també es pot adjuntar com a prova de l’estat del pis al moment del lliurament.No contractar una assegurança d’impagament del lloguer. T’evitarà problemes en cas que la persona arrendatària no pagui el lloguer.